Vår kjære hovedstad

Rester av et tidligere hovedmotivområde, nå med svært sporadisk påfyll.
Bildene fordelt etter klassiske lokasjoner:

•  Byliv

•  Rundt byen

•  Ved saltvann

•  Ved ferskvann

Trykk på bildene på disse sidene

p forrige  p neste