Bilder ikke alle tar

“Bilder ikke alle tar”. Klinger det godt? Tja... vil jeg si selv. Eller skulle jeg bruke akronymet BIAT? Uansett ikke noe problem, jeg tror ikke verden kommer til å gå rundt og snakke om det hele tiden.

Kort fortalt: Jeg ville aldri tørre å presentere “De beste bildene mine”, det ville jo kunne oppfattes som at jeg mener noen av mine egne bilder er bra! Huff! Å mene at noen av bildene er litt originale, eller kanskje bedre: rare, det er greit. Og hvis folk synes at det er en god grunn til at ikke alle tar slike bilder, enda bedre! Skulle jeg mene at jeg av og til kan ta gode bilder sier jeg selvfølgelig ikke noe om det, kanskje ligger de ikke på nett en gang? Så ingen kan være sikre på om jeg faktisk kan ta gode bilder... Så smart kan jeg være!

De fleste bildene er kopiert fra andre steder på hjemmesidene mine (Bildepresentasjoner og Reiseberetninger), noen av dem ligger her med et annet utsnitt.

Trykk på bildelinker

•  cruise Cruise!

•  utland Utenlands uten cruise

•  norge Rart fra eget land

•  mennesker Bilder med mennesker

•  selvportrett Bilder med meg selv

•  vindu Vinduer i verden

•  photoshop Bilder med håndarbeid