Helsehistorier

Helse er naturligvis noe som opptar alle mennesker i større eller mindre grad.

Jeg har ved flere anledninger hatt anledning til å beskue det norske helsevesenet fra innsiden, og har ikke klart å unngå å gjøre en fotografisk dokumentasjon med tekstlig følge i varierende grad.

 

•  Tre ganger innen den ortopediske disiplinen, med sykehusbesøk og rehabilitering

•  Fem ganger med habilitering og trening på Beitostølen helsesportsenter

•  Én gang med generell utredning på den nevrologiske avdelingen til Sunnaas