Beitostølen

 

Trykk på bildelink med aktuelt årstall

 

Første, ukjente tur, til Beitostølen i

 bhss link 06

 

Andre, kjente tur, til Beitostølen i

bhss link 08

 

Tredje, erfarne tur, til Beitostølen i

bhss link 10

 

Fjerde, en rullestoltur, til Beitostølen i

bhss link 11

 

Femte tur blir første vinteropphold på Beitostølen, i

bhss link 14

 

Det tar tid før sjette tur, et senhøstes opphold på Beitostølen, i

bhss link 19


En link til helsesportsenterets egne sider kan du finne her.